Bùi Mạnh Khương


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận