Bùi văn Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Tam Điệp, Ninh Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận