Bùi văn Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Tam Điệp, Ninh Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận