Cù Văn Thanh


Chi tiết

Quê quán
Chương Mỹ, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Bình luận