Cù Văn Thanh


Chi tiết

Quê quán
Chương Mỹ, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận