ĐẶNG XUÂN NGUYÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận