Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận