Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận