Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận