ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận