ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận