Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận