Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận