Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận