Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Hà Văn Mai

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận