Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận