Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận