Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận