Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận