Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận