Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận