Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận