Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận