Hà Văn Mai


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Phan Văn Kiên

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận