Hà Văn Mai


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận