Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận