Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận