Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận