Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận