Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận