Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận