Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận