Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận