Lê Đình Nam


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận