Lê Thành Đạt


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận