Lê Thành Đạt


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận