Mai Xuân Liêm


Chi tiết

Quê quán
Nga Sơn, Thanh Hóa
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Phan Huy Hoàng

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận