Mai Xuân Liêm


Chi tiết

Quê quán
Nga Sơn, Thanh Hóa
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận