Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận