Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận