Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận