Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Mai Xuân Liêm

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận