Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận