Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận