Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận