Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận