Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Lê Hồng Sơn

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận