Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận