Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận