Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận