Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận