Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Mai Xuân Liêm

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận