Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Phan Văn Kiên

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Trần Văn Du

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận