Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Lê Xuân Quang

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận