Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Lê Đình Nam

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận