Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Xuân Quang

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận