Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận