Nguyễn Đức Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận