Nguyễn Đức Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận