Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận