Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận