Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận