Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Lê Xuân Quang

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận