Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận