Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Phan Văn Kiên

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận