Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận