Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận