Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận