Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận