NGUYỄN PHI HÙNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận