NGUYỄN PHI HÙNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận