Nguyễn Thanh Long


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận