Nguyễn Thanh Long


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Hà Văn Mai

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận