Nguyễn Tiến Thành


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận