Nguyễn Tuấn Thành


Chi tiết

Quê quán
Văn Chấn, Yên Bái
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận