Nguyễn Văn Dậu


Chi tiết

Quê quán
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận