Nguyễn Văn Dậu


Chi tiết

Quê quán
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận