Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận