Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận