Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận