Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận