Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận