Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Mai Xuân Liêm

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận