Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận