Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận