Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận