Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận