Nguyễn Văn Toản


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Noble Mini

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận