Nguyễn Xuân Tình


Chi tiết

Quê quán
Ứng Hòa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận