Nguyễn Xuân Tình


Chi tiết

Quê quán
Ứng Hòa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Lê Hồng Sơn

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận