Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận