Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận