Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận