Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận