Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận