Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận