Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận