Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận