Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Lê Hồng Sơn

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận