Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận