Phạm Ngọc Thành


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận