PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận