PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận