Phạm Văn Hiệp


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Lê Đình Nam

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận