Phạm Văn Vinh


Chi tiết

Quê quán
Mai Sơn, Sơn La
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận