Phạm Văn Vinh


Chi tiết

Quê quán
Mai Sơn, Sơn La
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận