Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Lê Hồng Sơn

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận