Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Bình luận