Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận