Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận