Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận