Phan Văn Kiên


Chi tiết

Quê quán
Kiến Xương, Thái Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận