Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận