Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận