Trần Huy Bình


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Phan Văn Kiên

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận