Trần Huy Bình


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Cù Văn Thanh

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận