Trần Huy Bình


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận