TRẦN THỊ LOAN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận