TRẦN THỊ LOAN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Cù Văn Thanh

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận