TRẦN THỊ MINH NGUYỆT


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Hà Văn Mai

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận