TRẦN THỊ MINH NGUYỆT


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận