Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận