Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Mai Xuân Liêm

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận