Trần Văn Du


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận