Trần Văn Khương


Chi tiết

Quê quán
Hưng Hà, Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận