Trần Văn Khương


Chi tiết

Quê quán
Hưng Hà, Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Cù Văn Thanh

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận