Trần Văn Khương


Chi tiết

Quê quán
Hưng Hà, Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận