Trần Văn Khương


Chi tiết

Quê quán
Hưng Hà, Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận