Trần Văn Khương


Chi tiết

Quê quán
Hưng Hà, Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận