Triệu Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận