Triệu Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận