Triệu Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Phan Huy Hoàng

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận