Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận