Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận