Vũ Việt Dũng


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận